Home Page Image

"It is not the strongest of the species that survive nor the most intelligent, but the one most responsive to change" (Charles Darwin)Waarom klanten Rita van der Veen kiezen

BLIJVEND RESULTAAT

Al het werk dat Rita doet (facilitatie, coaching, training) is gericht op het verkrijgen van blijvende resultaten. Om dat te bereiken maakt zij o.a. gebruik van onderstaande principes:

 • “Organisations can be understood as complex processes of being in relation; as processes of referring to and communicating with each other” (Ralph Stacey, volgens de Caluwe de belangrijkste vertegenwoordiger van de “Witte Veranderstrategie”)

  Dit inzicht heeft twee conseqenties voor haar werk:
  • Bij een veranderingsproces moeten mensen met elkaar gezamenlijk betekenis en vorm kunnen geven aan de veranderingen
  • Ieder mens in een organisatie heeft binnen zijn netwerk van relaties de mogelijkheid een verandering op gang te brengen of het verloop ervan te beinvloeden.
 •  

 • “Nothing changes until behaviour changes” (Richard Pascale).

  Haar focus ligt op het tot stand brengen van veranderingen in het gedrag van mensen zodat meetbare resultaten (bijv. lagere kosten, hogere marges, kortere doorlooptijden) worden bereikt. Dit heeft consequenties voor de manier waarop het veranderingsproces wordt vormgegeven.

 

 • “It is far easier to act your way into a new way of thinking than to think your way into a new way of acting” (Richard Pascale).

  We kunnen de toekomst niet vooruitzien, net zo min als we van te voren zeker kunnen zijn, dat echt nieuwe ideeën in de praktijk werken. Daarom is het belangrijk om zo snel als mogelijk de vernieuwing in de praktijk uit te proberen. Dit kan zijn in een simulatie, een rollenspel of een pilot.

 

MEDEWERKERS STAAN CENTRAAL

 • Haar diensten zijn er op gericht om de kennis en kunde, die in de organisatie aanwezig zijn, te combineren met haar eigen kennis en vaardigheden.
 • Rita werk als “eenpitter”, als "netwerkpartner" of als “subcontractor”, op de voorgrond of op de achtergrond en past haar rol aan aan de situatie van de opdrachtgever
 • Zij voert met evenveel commitment en enthousiasme een opdracht uit voor een eendaagse bijeenkomst als voor de begeleiding van een langlopend project.

 

LANGE TERMIJN PERSPECTIEF

Rita werkt graag over een langere periode met organisaties samen, zodat de initiele investering van kennis maken met de organisatie over meerdere jaren terugverdiend kan worden. Deze langdurige samenwerking is mogelijk door een unieke combinatie van kennis en ervaring:

 • 20 jaar internationale werkervaring met veranderingsprocessen in organisaties in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Groot Britannie, Amerika, en Zwitserland
 • Combinatie van advieservaring met lijn- en onderwijservaring
 • Uitgebreid internationaal netwerk van ervaren adviseurs
 • Werkzaamheden worden verricht in de Nederlandse, Duitse, Engelse of Franse taal in binnen- en buitenland
 • Kennis van- en ervaring met de menselijke kant van veranderingprocessen
 • Expertise op het gebied van operationele processen (supply chain management) van inkoop tot fysieke distributie en (de-)centralisatie vraagstukken bij ondersteunende activiteiten
 • Kennis van en ervaring met de implementatie van SAP R/3