Home Page Image
“Organisations can be understood as complex processes of being in relation; as processes of referring to and communicating with each other” (Ralph Stacey)
 


Alignment en Facilitatie

Veranderingsprocessen kunnen als project (of programma), of in de normale (lijn-, of staf-) organisatie georganiseerd worden.

Ik ondersteun beide vormen van veranderingsprocessen, waarbij ik me concentreer op verbeteringen in de supply chain en ondersteunende activiteiten, zoals HR, ICT en Finance.

PROJECTEN

WAT

Klanten roepen mijn hulp in tijdens alle fasen van een veranderingsproject:

Definitiefase - Voorbeelden:
 • het schrijven van de projektopdracht
 • het vormgeven en ondersteunen van het selectieproces van een adviesbureau
 • een alignment workshop

Conceptfase - Voorbeelden:

 • het vormgeven en faciliteren van workshops (bijv. Kick-off of sign-off bijeenkomsten)
 • het verzamelen van gegevens en de analyse hiervan
 • uitwerken van Soll-Concept
 • stakeholdermanagement
 • of het opstellen van een raming van de kosten en baten van het nieuwe concept

Detailfase en implementatiefase - Voorbeelden:

 • uitwerken van detailconcepten
 • voorbereiden en faciliteren van eenmalige of regelmatige bijeenkomsten, waarin gereflecteerd wordt op voortgang, blokkades worden geidentificeerd, besproken en opgelost en noodzakelijk acties afgesproken worden.
 • ontwerpen en geven van trainingen

Evaluatiefase - Voorbeelden:

 • vaststellen van de mate waarin de geplande veranderingen daadwerkelijk zijn gerealiseerd
 • het opstellen van de kostenvergelijking (business case)
 • identificeren van additonele trainings-behoeften
 • ontwerpen en geven van trainingen

 

LIJNORGANISATIE

WAT

Ik bereid samen met de opdrachtgever bijeenkomsten voor, die ik faciliteer, waarvan ik de resultaten vastleg en communiceer.

Voorbeelden
 • Mobilisatie van (een deel van) de organisatie
 • Alignment meeting met het managementteam
 • Review meeting om vast te stellen in hoeverre de groep of organisatie nog “op koers” ligt en wat er eventueel aangepast moet worden.

VOOR WIE

 • Hoofden van divisies en afdelingen
 • Personeelsmanagers
 • Project- en programma managers
 • Adviesbureaus

 

REFERENTIES - Alignment en facilitatie

Opdracht: Reorganisatie van de personeelsadministratie bij een Zwitsers pharmabedrijf
Opdrachtgever: hoofd personeelszaken
Rol: vormgeven van het veranderingsproces, voorbereiden en faciliteren van workshops, stakeholdermanagement
Duur: ca. 1 jaar

Opdracht: Programma management voor supply chain projecten bij een Zwitsers chemie bedrijf
Opdrachtgever: Global Head of Supply Chain Management
Rol: Ontwerp en facilitatie van bijeenkomsten om voortgang in verschillende projekten te bewaken en te bevorderen
Duur: ca. 1 jaar

Opdracht: Decentralisatie van centrale diensten in Nederlands Academisch Ziekenhuis
Opdrachtgever: voorzitter RvB
Rol: Vormgeven van het veranderingsproces, voorbereiden en faciliteren van workshops, stakeholdermanagement
Duur: ca. 4 maanden

Opdracht: definitie van bedrijfsstrategie voor een middelgrote nederlandse ICT provider
Opdrachtgever: algemeen directeur
Rol: Vormgeven, voorbereiden en faciliteren van het proces om te komen tot een bedrijfsstrategie
Duur: ca. 3 maanden

Opdracht: Selectie van adviesbureau voor een global supply chain improvement project bij Duits bedrijf in de bouwchemie
Opdrachtgever: CFO
Rol: vormgeven van het selectieproces, evaluatie van de offertes en vormgeven en faciliteren van workshop met directie
Duur: ca. 4 weken

Opdracht: Definitie van ICT project charter bij Nederlandse FMCG producent
Opdrachtgever: project manager
Rol: voorbereiden van workshop en facilitatie
Duur: 2 daagse workshop